Det är ganska lätt att förstå att en fallskärmsinstruktör blir coach, eller hur?

Vi möter framgångsrika profiler inom säljvärlden!
Genom att inspireras av andra stärks och utvecklas vi i vårt eget arbete.
Varje vecka följer vi med en av Sveriges vassaste säljare, säljcoacher och andra
intressanta profiler inom säljbranschen, där vi får ta del av hans/hennes framgångssaga.
Vill du vara, eller tipsa oss om en person till Veckans Profil?
Maila en kort presentation och en bild till vp@salesnetwork.se

#orädd #ödmjuk #fallskärmshoppning

Namn: Peter Alkeryd
Ålder: 33 år
Bor: Halmstad
Familj: Sambo och son på 4 år
Intressen: Fallskärmshoppning, musik (gitarr & piano)


Arbetsgivare: Driver och äger Skydive Adventures West AB
Yrkesroll: Coach, utbildare & entreprenör
SalesWord: Det är ganska lätt att förstå att en fallskärmsinstruktör blir coach, eller hur?

Arbetat med: Utbildningar, coaching, processledning, entreprenörskap.

Jobbar idag med: Professionell coach & utbildare.

Vad är de viktigaste ingredienserna i din arbetsvardag?

Inom utbildning och coaching handlar en stor del om att leverera bra innehåll till deltagare och klienter. Det handlar både om att leverera ny kunskap och framför allt, att starta interna processer hos individen som utvecklar.
Med enskilda klienter skiljer fokus sig en del, men t.ex. att inspirera till utveckling, reflektion, självkännedom och att skapa nya strategier för att ta sig an sina utmaningar.

Vad är det mest spännande och roligaste med ditt jobb inom utbildning och coaching?

Att få ta del av och leda människors förändringsprocesser och inlärning.
Att få jobba med olika typer av pedagogik och skapa inlärning till både vår medvetna del av hjärnan och samtidigt kommunicera till det undermedvetna. Tillfredställelsen kommer bl.a. när man berört på flera plan, d.v.s. framför allt de djupare planen, vilket sedan återspeglas hos klienten i konkreta situationer eller beteenden.
Ibland sår man frön som gror långt senare.

Vad är det viktigaste i din egen säljvardag för att få in nya uppdrag?

En del är att veta tydligt vem eller vilka jag vill jobba med samt med vad inom det området. Utbildningar och coaching är brett och kan appliceras inom många områden. Jag nyttjar ofta min erfarenhet som företagare, entreprenör och säljare. Inom dessa områden är det lika viktigt att även hitta människorna som passar mitt sätt att coacha och utbilda. Vanligtvis är det människor som behöver verktyg för att leda sig själv eller andra, som ofta behöver se in i sig själva och skapa nya förbättrade processer i sitt undermedvetna. Där vet jag att jag gör skillnad och levererar med kraft och inspiration.

Den andra delen är att vara där de människorna befinner sig. Träffa, kontakta, och prata om saker som berör. Det finns ett flertal som aldrig haft en coach och inte vet hur det går till eller vilka effekterna kan bli. Det finns också flera som haft sämre coacher som inte gett något resultat. Så en del av mitt jobb är att skapa ingångar och ge minileveranser av vad jag kan göra, därmed enkelt få kunden att kunna testa mig, utvärdera, tänka och känna. Först där är kunden redo att fatta beslut om vi ska göra affärer. Utöver det så är tidigare nöjda kunder än viktigare för att bli rekommenderad till andra.

Vad är den största utmaningen i utlärningen av sälj?

Kanske att på kort tid öka den kognitiva förståelsen för andra människor. Duktiga säljare vet vad de gör och kan utan större ansträngning lägga stort fokus på kunden och samtidigt leda processen. Orutinerade säljare behöver lägga mer energi på vad man ska säga och hur och kan missa värdefull information som kunden ger verbalt eller icke verbalt.
Som coach arbetar jag med att leda till förändring genom att trigga och utmana olika delar hos klienten. Emellanåt att influera till förändring. Som säljare leder vi en liknande process där vi leder kunden genom en beslutsprocess. Att nyttja verktyg där man berör kunden på djupet, vet vad värdet är för kunden, vad som övertygar, hur man övertygar och triggar känslan av ”Ja! Det här är bra”, det ger kraftfullt sälj. Mekanismerna kallas metaprogram och är en av de delar som ständigt jobbar i vårt undermedvetna.

Vad är de viktigaste bitarna när man coachar en säljare?

På ett plan är det att inspirera, skapa motivation och nya infallsvinklar. Men på ett djupare plan är det att som coach kunna kartlägga de interna processer som styr säljaren och som gör att han eller hon beter sig på ett visst sätt. För att sedan utveckla dessa och skapa framgångsrika tankestrukturer. I denna process nyttjar jag bl.a. kunskaper från NLP (Neuro lingvistisk programmering). NLP kom till när man tittade på vad framgångsrika människor gör och hur man applicera det på någon annan. Att lära en inre process för hur vi tänker kring oss själva, vad vi gör, hur vi gör det, vad vi tror på och hur vår inre dialog är. Med bra processer för detta skapar det en framgångsrik person inom vilket område som helst. För säljare och högpresterande personer så krävs det att man har koll på sig själv och har vanor som gör att man fortsätter att utvecklas. Då levererar man med självförtroende, kraft, glädje och får i många fall väldigt god respons. Då är det roligt att sälja!

Vilken tror du är den vanligaste nybörjarfällan när man börjar som säljare?

En av dem tror jag är att man pratar för mycket och frågar för lite, eller lägger för mycket fokus på ens egen prestation. Magin skapas när kunden kommer in i din bubbla och du trycker på kundens knappar som gör skillnad.

Vad är ditt nästa steg, dina målsättningar, vad gör du om 5 år?

Som entreprenör har jag intresse i fler verksamheter men coaching och utbildningar är en gren. Min ambition är att paketera coaching och göra det mer tillgängligt för fler målgrupper och lyfta fram de bitar som gör störst skillnad för människor. Jag jobbar förmodligen också ännu mer med ledarskapsutbildningar och kommunikation.

Vilka är dina vassaste tips för att bli en framgångsrik säljare?

Var så ödmjuk du kan mot dina brister och det du inte kan. Rädslor och begränsande tankar är något som bromsar utvecklingen och inlärningen. Om du vill bli en högpresterande säljare krävs det att du har en väl utvecklad process för inlärning och utveckling med en stor dos ödmjukhet och mod att se in i dig själv. Annars kommer du aldrig syna det finstilta som gör kanske den viktigaste skillnaden för dig.

Vad gör dig glad i ditt jobb?

Att känna att jag gör skillnad för människor och samtidigt driver processer som jag själv får energi av; leda, driva och starta.

Profilarkiv

Fler framgångsrika säljprofiler hittar du här